I. QUY ĐỊNH ĐỔI HÀNG ONLINE:

1. CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG
2. ĐIỀU KIỆN ĐỔI SẢN PHẨM
3. THỰC HIỆN ĐỔI SẢN PHẨM

GEARFIT khuyến khích Người bán chủ động trao đổi với Người mua để có thể đi đến thỏa thuận phù hợp trước khi gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền. Khi nhận được khiếu nại liên quan đến yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền, trong vòng 2 ngày, Người bán cần xem xét lý do khiếu nại của Người mua và cung cấp các bằng chứng cho GEARFIT bằng cách Gửi khiếu nại.

  1. Trong trường hợp Người mua khiếu nại chưa nhận được hàng:
  1. Trong trường hợp Người mua khiếu nại lý do khác:

II. QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG ONLINE:

1. CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG
2. ĐIỀU KIỆN TRẢ SẢN PHẨM
3. THỰC HIỆN TRẢ SẢN PHẨM

Bước 1: Gửi thông tin mã đơn hàng và tình trạng gặp lỗi vào địa chỉ mail saleonline@fitpro.vn

Bước 2: Gửi sản phẩm lỗi về địa chỉ: Phòng 401 – Tòa Trung Yên 1 – 58A Trung Kính – quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Lưu ý: